Aj steny vedia biť sexi

Len pre starších ako 18 rokov

Upozornenie!

 Nasledujúce stránky obsahujú eroticky zameraný textový a obrázkový obsah.

Potvrdením tlačidla "ÁNO" súhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami a zároveň potvrdzujete, že:

  • Ste starší ako 18 rokov.
  • Ak sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky alebo ste štátnym občanom inej krajiny, spĺňate podmienky plnoletosti a iné vyžadované podmienky pre prezeranie pornografických alebo erotických stránok.
  • Na nasledujúce stránky vstupujete dobrovoľne a ste si vedomí skutočnosti, že materiál na nasledujúcich stránkach obsahuje odkazy na stránky s pornografickým obsahom.
  • Sexuálne orientovaný materiál a materiál s pornografickým obsahom Vás neuráža, nepohoršuje a neumožníte prístup k týmto stránkam osobám mladším ako 18 rokov.
  • Materiál na zobrazených a vyhľadaných stránkach využijete pre osobnú potrebu.
  • Neposkytnete, nebudete rozširovať, vystavovať, zverejňovať, neprenecháte ani inak nesprístupníte ani nebudete ponúkať materiály na nasledujúcich stránkach ani odkazy zobrazované prostredníctvom nasledujúcich stránok osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok.

Podnienky vstupu na stránku

Vstupom na stránku súhlasím so všetkými vyššie uvedenými podmienkami.